FI / EN
X
X

Tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry ("Grafia ry")

2 Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Katri Soramäki
Uudenmaankatu 11 B 9
00120 Helsinki, Finland
puh. +358 (0) 9-601 942, sähköposti [email protected]

3 Rekisterin nimi

Grafia ry:n verkkosivuston yhteydenottojen käyttörekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja tallennetaan, jotta verkkosivustolta kautta tehtyihin jäsenhakemuksiin voidaan reagoida ja verkkosivujen käyttöä seurata.

5 Rekisterin tietoseloste

Hakija voi ilmoittaa sivujen kautta seuraavia henkilötietojaan:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Yhteystiedot
  • Syntymäpaikka
  • Ammattinimike
  • Työpaikan tiedot
  • Työhistoria
  • Työnäytteet
  • Suosittelijat

Lisäksi tallennamme viestien lähettämisen ajankohdan (päivämäärä ja kellonaika).

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan joko suoraan käyttäjiltä itseltään tai verkkosivustolle tulevan liikennöinnin kautta.

7 Säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ylläpitää ja hallinnoi Crasman Oy, joka käsittelee kerättyjä henkilötietoja Grafia ry:n puolesta. Tietoja käsitellään myös Google Analytics-sovelluksella, jonka nojalla tietoa siirtyy Google LLC:lle.

8 Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta :n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tästä poiketen sivuilla käytetään Google Analytics -sovellusta, jonka nojalla tietoa sivuston käytöstä siirtyy Google LLC:lle, joka kuuluu EU-US Privacy-Shield -järjestelyyn.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Crasman Oy:n tietoverkko ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein. ATK-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

10 Tarkastusoikeus

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. 

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kk) toteutettuna.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti: pyynnössä on ilmoitettava nimi sekä virheelliset ja korjatut tiedot. Pyyntö osoitetaan rekisterin ylläpitäjälle.

12 Sivuston käytön tilastointi

Verkkosivujen käyttöä tilastoidaan anonyymisti lokitiedostojen ja evästeiden avulla. Käyttäjien henkilötietoja ei yhdistetä liikennöintitilastoihin.