Grafia

Grafia ry on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, jonka tarkoituksena on edistää visuaalisen viestinnän suunnittelun tietämystä ja tuntemusta sekä kehittää ja tukea alan ammatillisen toiminnan yleisiä edellytyksiä. Järjestö on perustettu vuonna 1933 ja siihen kuuluu yli tuhat jäsentä. Grafialla on yhdeksänjäseninen hallitus.

Grafian jäsenet ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia: graafisia muotoilijoita, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvittajia, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita, alan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita.

Grafian jäsentoimintaa rahoitetaan suurelta osin Kopioston valokopiointikorvauksilla. Niiden turvin Grafia jakaa apurahoja, tiedottaa, ylläpitää Tekijät-sivustoa, järjestää koulutusta, tekijänoikeusneuvontaa sekä asianajopalveluja.