FI / EN
X
X

Visuaalisen viestinnän suunnittelija?

Visuaalisen viestinnän suunnittelijat ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia: graafisia suunnittelijoita, kuvittajia, markkinointiviestinnän ja sähköisen kuvaviestinnän suunnittelijoita, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita, alan opettajia ja tutkijoita. Graafinen suunnittelija toimii asiakkaan toimeksiannosta yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Työn lopputulos julkaistaan yleensä joukko- ja kohdeviestimissä.

Työpaikat

Graafisen suunnittelun toimistot, mainostoimistot, viestintätoimistot, digitoimistot, lehdet, kustannustalot, televisio, yritykset, yhteisöt, valtio ja kunnat. Tavallinen tapa työllistyä on perustaa oma yritys.

Yritysgrafiikka: yritysten ja yhteisöjen ilmeiden, verkkosivujen, viestintä- ja tiedotusmateriaalin suunnittelu (graafinen suunnittelija, digisuunnittelija, AD, luova johtaja)

Julkaisugrafiikka: kirjojen ja lehtien ulkoasusuunnittelu ja tuottaminen painettuun ja sähköiseen mediaan, kuvajournalismi ja informaatiografiikka (AD, graafinen suunnittelija, taittaja)

Mainonnan suunnittelu kattaa markkinointiviestinnän luovan suunnittelun eri medioihin. Tuote- ja palvelubrändien rakentaminen sekä niiden identiteettien vahvistaminen (Art Director, AD-assistentti, tuotanto-AD, graafinen suunnittelija, luova johtaja)

Kuvittaminen on taiteellista työskentelyä, jota sisältyy julkaisujen, mainonnan ja yritysilmeiden graafiseen suunnitteluun. Merkittävä rooli suomalaisen lastenkirjallisuuden, animaatioiden ja sarjakuvataiteen tuottamisessa (kuvittaja, graafinen suunnittelija).