FI / EN
X
X

Hinnoittelu

Graafinen suunnittelija ja kuvittaja on oman alansa ammattilainen ja erikoisosaaja, jolla on tekijänoikeus työhönsä. Hän omistaa originaalin eli alkuperäiskappaleen tai/sekä tietokoneella tehdyn tiedoston, johon hänellä on tekijänoikeus. Toimeksiantajalle myydään käyttöoikeus, jonka laajuus määritellään kirjallisesti ennen työn aloittamista.

Graafisen suunnittelijan ja kuvittajan työn hinnoittelu koostuu erilaisista työvaiheista, kuluista ja kustannuksista. Eri työvaiheita ovat graafisen suunnittelun osalta mm. toimeksiantajan kanssa käytävät neuvottelut, matkakulut, konsultointi, aineiston hakeminen ja kokoaminen, digitaalisen materiaalin mm. kuvatiedostojen siirto ja muokkaus, varsinaisten sivujen suunnittelu, korjaukset, printit ja painovalmiin materiaalin lähettäminen.

Kuluja ja kustannuksia ovat mm. työhuone, sähkö- ja puhelinkulut, työvälineet ja kalusteet,  tietokone, oheislaitteet, ohjelmistot, päivitykset, laajakaista, materiaalikulut, työhuoneen pöydät ja tuolit, siivous, lähetti, tietokonehuolto ja ylläpito, ammattilehdet ja kirjallisuus, ennakkoverot, oma koulutus, opintomatkat, lakisääteiset eläkemaksut, vakuutukset, graafisesta suunnittelusta ja sen toteutuksesta alv +24%, josta voi vähentää omien kulujen alv:n.

Edellä mainitut kulut ovat freelancerille suuri erä maksuja, jotka sisältyvät työn hinnoitteluun. Vuositasolla pitää laskea, miten paljon kuluja työ sisältää – ottaen huomioon lomat, koulutuksen ja sairauspäivät. Vuositason summasta lasketaan kuluista koostuva kuukausittainen osuus. Työhön käytettävän tuntimäärän arvioinnin graafinen suunnittelija harkitsee itse. Toimeksiannosta aiheutuvat kustannukset sisällytetään kokonaispalkkioon. Toimeksiantajan peruuttaessa tai keskeyttäessä toimeksiannon freelancer on oikeutettu tehdyn työn ja kulujen korvaukseen. Huomaa, että luova suunnittelu kuuluu myös työaikaan.

Työstä on hyvä tehdä aina kirjallinen tarjous tai sopimus ennen sen aloittamista. Sähköinenkin tarjous on sitova, kun siihen on saatu hyväksyntä toimeksiantajalta.

Katso myös Heikki Jokinen: Työnä kuva (2021).

Työsuhteisille: Markkinointiviestinnän palkkasuositukset löytyvät osoitteesta www.mamary.fi/palkkasuositukset.

Esimerkkejä sanoma- ja aikakauslehden graafisen suunnittelun hinnoittelun perusteista
Tarjouksessa, sopimuksessa tai laskussa on hyvä eritellä eri työvaiheet. Rutiinitöistä käytetään alempaa tuntiveloitusta ja vaativasta, uutta luovasta graafisesta suunnittelusta ja kuvituksesta korkeampaa tuntiveloitusta. Tuntiveloituksen perustana on koulutustaso, ammattimaisen osaamisen laatu ja työn vaikeusaste.

Kokonaishintaan vaikuttavia muuttujia:

  • Tekijänoikeuskorvaukset arvioidaan käytön laajuuden mukaan.
  • Korvauksiin vaikuttavat lehden koko, levikki, mahdollinen yksinoikeus, julkaisukertojen ja -muotojen määrä, julkaisualue, kesto jne.
  • Kiire- ja/tai viikonlopputilaus sekä tekijän kokemus ja osaaminen nostavat hintaa.

Esimerkiksi päälogon suunnitteluun ja hinnoitteluun vaikuttavat lehden koko ja levikki. Suurilevikkisen aikakaus- tai sanomalehden päälogon suunnittelussa arvioidaan logon näkyvyys- ja markkinointiarvo. Pienten lehtien päälogon hinta lasketaan käytettyjen suunnittelutuntien mukaan.

Esimerkiksi lehden palstalogojen ja vinjettien suunnittelu arvioidaan erikseen suunnittelutuntien mukaan tai niille määritetään kokonaishinta.

Ulkoasusuunnittelun ja toteutuksen hintaan lisätään aina arvonlisävero 24 %. Logot, vinjetit ja kuvitukset ovat tekijänoikeuden luovutuksina alvittomia. Alv lisätään, jos niitä käytetään mainostarkoitukseen.

Uudelleenjulkaisusta veloitetaan 50% alkuperäisestä hinnasta.

Freelance-graafikolla on oikeus käyttää omaa nimeä suunnittelemansa sivun yhteydessä. Toistuvassa toimeksiantosuhteessa olevan graafikon nimi merkitään "apinalaatikkoon". Tämä on tärkeä muistaa tekijän moraalisten oikeuksien toteutumiseksi.