FI / EN
X
X

Alan koulutus

Graafista suunnittelua voi opiskella Suomessa yliopistossa, ammattikorkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa. Grafiaan hyväksytään juniorijäseniä alan korkeakouluista.

Alaa voi opiskella Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa median laitoksella sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa, ja suorittaa taiteen kandidaatin tutkinnon (TaK) ja taiteen maisterin tutkinnon (TaM). Korkeakouluopinnot mahdollistavat opintojen jatkamisen aina taiteen tohtoriksi saakka.

Ammattikorkeakoulussa graafisia suunnittelijoita valmistuu tutkintonimikkeellä medianomi (AMK) viestinnän koulutusohjelmasta. Tämän lisäksi Turun ammattikorkeakoulun mainonnan suunnittelun linjalla voi opiskella art directoriksi tutkintonimikkeellä medianomi (AMK).

Varsinaiset graafisen suunnittelijan ammattiin tähtäävät ammattikorkeakoulut ovat:
Metropolia Ammattikorkeakoulu Vantaalla, Kymenlaakson amk Kouvolassa, Lahden amk:n Muotoiluinstituutti, Oulun amk, Tampereen amk ja Turun amk:n mainonnan suunnittelun linja. Ruotsinkielistä alan ammattikorkeakoulutusta tarjoaa Novia Pietarsaaressa. Lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelmassa voi suuntautua graafisen muotoiluun.

Lisätietoa alan koulutuksista löytyy Opintopolku.fi -palvelusta.