FI / EN
X
X

Grafian apurahat

Kohdeapurahahaku

Grafian kohdeapurahahaku alkaa vuosittain kesäkuun lopussa ja jatkuu elokuun loppuun. Kohdeapurahat myönnetään apurahoina tai avustuksina tiettyjen työsuunnitelmien toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, näyttely- tai julkistamiskustannuksiin tai visuaalisen viestinnän alaan liittyvään tutkimustyöhön. Apurahoja saavien hankkeiden tulee edistää visuaalisen viestinnän suunnittelua. Pääpaino on tuotannollisten projektien tukemisessa. Laite- ja ohjelmistohankintoihin myönnetään tukea vain erikoistapauksissa. Hankkeiden tulee olla toteuttamiskelpoisia.

Kohdeapurahat rahoitetaan Kopiostolta saatavista valokopiointikorvauksista. Grafian jäsenyys apurahahaussa ei ole välttämätöntä, jos hanke on Grafian näkökulmasta arvokas. Toivomme kuitenkin, että hakija on luovuttanut Kopiosto-valtakirjan Grafialle.

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle. Tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö. Työryhmän jäsenet on ilmoitettava hakemuksessa. Apuraha voidaan myöntää henkilölle tai työryhmälle korkeintaan joka toinen vuosi. Etusija annetaan luovan suorituskykynsä jo osoittaneille ammatinharjoittajille.

Hakemus täytetään sähköisesti täällä, sitä ei tarvitse tulostaa ja postittaa.

Artikkeliapuraha

Artikkeliapurahaan ovat oikeutettuja Grafian jäsenet, myös hallituksen jäsenet. Artikkeliapurahoja jaetaan 4 kappaletta vuodessa.

Apurahaa myönnetään vapaasanaisen hakemuksen ja siihen liitetyn matkasuunnitelman ja tekstinäytteen perusteella tuleviin matkoihin. Apurahoja jaettaessa suositaan mielenkiintoisten alaan liittyvien henkilöiden haastatteluja tai tietyn teeman ympärille rakennettuja juttuja. Eurooppaan suuntautuviin juttumatkoihin myönnetään maksimissaan 500 euroa ja muihin maihin 800–1000 euroa.

Hakemuksen voi lähettää osoitteeseen: grafia[at]grafia.fi. Grafian artikkeliapurahan tarkoitus on innostaa Grafian jäseniä kirjoittamaan oman alansa ulkomaisista ihmisistä ja ilmiöistä Grafia-lehteen tai Grafian blogiin.

Lataa hakemus

Apurahoja koulutukseen

Grafian jäsenet voivat hakea apurahaa ammattitaitoa kehittävään ja ylläpitävään koulutukseen. Apurahaa voi hakea kurssi- ja konferenssimaksuihin lähettämällä vapaasanaisen anomuksen Grafian hallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. Kurssiapurahat ovat kooltaan korkeintaan 200 euroa ja niitä voi hakea pitkin vuotta. Koulutusapurahaa tulee hakea pääsääntöisesti ennen koulutuksen alkamista, viimeistään kuitenkin kuukauden kuluessa koulutuksen päättymisestä. Apuraha myönnetään samalle hakijalle vain kerran vuodessa.

Lataa hakemus

Apurahan tilitys

Käytä kohdeapurahan tilittämiseen seuraavaa lomaketta.