FI / EN

Rekisteri ja tietosuojaseloste

Grafia ry:n jäsenrekisteri

1 Rekisterinpitäjä

Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry

Uudenmaankatu 11 B 9
00120 Helsinki, Finland
puh. +358 (0) 9-601 942, sähköposti grafia@grafia.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Katri Soramäki
puh. +358 (0) 9-601 942
sähköposti katri.soramaki@grafia.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Grafia ry on yhdistyslain 11 §:n nojalla velvollinen pitämään luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Henkilörekisterin tietoja käytetään Grafian jäsenyyksien hoitamiseen, yhteydenpitoon jäsenten suuntaan sekä tiedottamiseen yhdistyksen toiminnasta. Rekisteriin voidaan kerätä myös tietoja henkilöistä, jotka eivät ole Grafian jäseniä, mutta liittyvät jollain muulla tavoin Grafian toimintaan.

4 Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Henkilörekisteriin voidaan kerätä henkilön nimi, syntymäaika, sukupuoli, yhteystiedot, organisaatio, ammatti, koulutustiedot sekä tietoa liittyen jäsenen ammatillisiin saavutuksiin ja työhistoriaan sekä jäsenyyteen Grafiassa.

Pääsääntöisesti rekisteriin merkittävät tiedot kerätään suoraan jäseniltä itseltään.

5 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Grafia voi kuitenkin tapauskohtaisesti päättää, että jäsenten yhteystietoja luovutetaan kolmannelle taholle kertaluontoisesti ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

6 Tietoturva

Rekisteri on suojattu teknisin keinoin, kuten palomuuri ja salasanat. Rekisterin tietoihin pääsevät vain ne, joilla siihen on työnsä puolesta oikeus ja tarvittavat salasanat.

7 Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö lähetetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna Grafian yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa esittämällä henkilöllisyystodistus.

8 Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai henkilön pyynnöstä. Oikaisupyyntö tehdään kirjallisesti.