FI / EN
X
X

Ystävänpäivän postimerkin suunnittelukilpailu

Kilpailu 8.1.2016

Kilpailuun voivat osallistua Grafian ja Kuvittajat ry:n jäsenet, sekä alan opiskelijat. Kilpailun tavoitteena on löytää kuvitukset vuoden 2017 ystävänpäiväpostimerkkeihin. 

Postilla on oikeus lunastaa palkitut työt käytettäviksi ystävänpäivä postimerkeissä ja muissa Postin tuotteissa. Posti maksaa parhaalle ehdotukselle 6 000 euron palkinnon. Toiseksi ja kolmanneksi parhaiden töiden suunnittelijoille maksetaan 2 000 euron palkkio kullekin työlle. Kilpailutöiden viimeinen jättöpäivä 15.4.2016. Voittaja tai voittajat julkistetaan toukokuussa 2016. Kilpailun tuomariston muodostavat Posti Oy:n taidetoimikunta, sekä yksi Grafian ja yksi Kuvittajat ry:n nimeämä henkilö.

KILPAILUKUTSU

Kilpailun järjestäjä:

Posti Oy (Posti) järjestää postimerkkien suunnittelukilpailun. Kilpailu toteutetaan yhteistyössä Grafian ja Kuvittajat ry:n kanssa.

Tavoite:

Kilpailun tavoitteena on löytää kuvitukset vuoden 2017 ystävänpäiväpostimerkkeihin. Merkeillä halutaan kuvata suomalaista ystävänpäivää, päivää vietetään 14.2. Postilla on oikeus lunastaa palkitut työt käytettäviksi ystävänpäiväpostimerkeissä ja/tai muissa Postin tuotteissa.

Kilpailun aikataulu:

Kilpailu julkistetaan 4.1.2016
Kilpaiutöiden viimeinen jättöpäivä 15.4.2016
Voittaja/voittajat julkistetaan Toukokuu 2016
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja tulokset julkaistaan Postin, Grafian ja Kuvittajat ry:n verkkosivuilla.

Kilpailun tuomaristo:

Kilpailun tuomariston muodostavat Posti Oy:n taidetoimikunta, sekä yksi Grafian ja yksi Kuvittajat ry:n nimeämä henkilö.

Kilpailutöiden jättäminen:

Kilpailu päättyy 15.4.2016 klo 16.00, johon mennessä kilpailuehdotukset on jätettävä Posti Oy:lle, PL 7, 00230 Helsinki, käyntiosoite Postintaival 7a. Postitse lähetettävien kilpailutöiden tulee olla perillä kilpailuajan päättymiseen mennessä, kuoreen tulee merkitä teksti: ”Postimerkkien suunnittelukilpailu”. Määräajan jälkeen saapuneet kilpailutyöt hylätään sääntöjen vastaisina. Kilpailutöiden tulee olla aiemmin julkaisemattomia. 

Huom!

Kilpailijoita pyydetään jättämään ystävänpäiväpostimerkkejä koskeva ehdotus viiden merkin kokonaisuudesta ja se vedostetaan yhdelle A4 kokoiselle kapalevylle.

Kilpailun säännöt:

 

Kilpailuun voivat osallistua Grafian ja Kuvittajat ry:n jäsenet, sekä alan opiskelijat. Työn voi nimetä ja mukaan tulee liittää (työn taakse kiinnitettynä) suljettu kirjekuori, jossa on sama nimitunnus kuin työssä sekä kuoren sisään tekijän täydelliset yhteystiedot. Kilpailijoita pyydetään jättämään ystävänpäiväpostimerkkejä koskeva ehdotus viiden merkin kokonaisuudesta. Kilpailuun voi halutessaan osallistua myös useammalla viiden merkin sarjalla.

Posti maksaa palkinnot ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneiden töiden tekijöille. Kilpailijalla ei ole oikeutta julkaista kilpailutyötä tai luovuttaa sitä koskevia oikeuksia kilpailun aikana. Jos työtä ei palkita kilpailussa, tekijä saa määrätä työstään vapaasti heti voittajien valinnan jälkeen. Postilla on oikeus päättää kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä, käyttääkö Posti palkittuja töitä ja millaiset oikeudet Posti haluaa työhön lunastaa. Palkitun työn muokkaamisesta Postin tuotteisiin sekä Postin oikeuksista valmistaa kappaleita teoksesta ja saattaa se yleisön saataville muuttamattomana tai muunneltuna sovitaan erikseen kilpailijan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Kilpailija sitoutuu muokkaamaan palkittua työtä tarvittaessa Postin toiveiden mukaisesti siten, että työ on käytettävissä postimerkkinä tai muuna tuotteena. Palkitun kilpailutyön muokkaaminen voi tarkoittaa vaakamallisen kuvituksen muuttamista pystymalliseksi tai toisinpäin, tuotteessa tarvittavien tekstien tai maksumerkintöjen lisäämistä taikka muiden taidetyöhön liittyvien yksityiskohtien pienimuotoista muuttamista ja suunnittelua.

Jos Posti päättää käyttää palkittua työtä postimerkkinä, kilpailijan kanssa sovitaan erikseen myyntikokonaisuuteen kuuluvan ensipäivänkuoren, ensipäivänleiman ja arkkikokonaisuuksien suunnittelusta sisältäen edellä mainitun työn muokkauksen, 4000 € korvauksella. Posti ja kilpailija voivat sopia myös työn hyödyntämisestä muissa tuotteissa tai muista edellä selostettua laajemmista suunnittelu- tai muutostöistä, joiden korvauksesta sovitaan erikseen. Korvaukset maksetaan kilpailupalkinnon lisäksi.

Postilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta arkistoida kaikki kilpailuun jätetyt työt, tekijällä on oikeus pyytää kilpailutyö takaisin itselleen 31.8.2016 mennessä.

Postilla, Grafialla ja Kuvittajat ry:llä on yhdessä ja erikseen oikeus järjestää kaikista kilpailutöistä näyttely. Tällöin kilpailutöiden vedokset voidaan saattaa yleisön nähtäville.

Palkinnot:

Posti maksaa parhaalle ehdotukselle 6 000€. Toiseksi ja kolmanneksi parhaiden töiden suunnittelijoille maksetaan 2000€ palkkio kullekin työlle. Palkinnot ovat saajalleen veronalaista tuloa ja ne maksetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tulosten julkistamisen jälkeen.

Lisätietoja:

Tätä kilpailua ja tilaajan toimintaa koskevia täsmentäviä kysymyksiä voi jättää kilpailun ajan. Kysymyksiin vastataan noin viikon kuluessa.

Design Manager
Tommi Kantola
p. 040 756 5098
tommi.kantola@posti.com

X Sulje