FI / EN
X
X

Grafian kohdeapurahahaku on auki

Uutinen 30.6.2017

Grafian kohdeapurahojen haku alkaa 30.6.2017 ja päättyy 31.8. Hakemus toimitetaan sähköisesti osoitteessa https://grafia.apurahat.net/, sitä ei tarvitse tulostaa tai postittaa

Kohdeapurahat rahoitetaan Kopiostolta saatavista valokopiointikorvauksista. Grafian jäsenyys apurahahaussa ei ole välttämätöntä, jos hanke on Grafian näkökulmasta arvokas. Kohdeapurahojen hakeminen edellyttää, että Kopiosto-valtakirja on palautettu Grafialle.

Kohdeapurahat myönnetään työsuunnitelmien toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, näyttely- tai julkistamiskustannuksiiin tai visuaalisen viestinnän alaan liittyvään tutkimustyöhön. Pääpaino on tuotannollisten projektien tukemisessa. Laite- ja ohjelmistohankintoihin myönnetään tukea vain erikoistapauksissa.

Kohdeapuraha voidaan myöntää myös työryhmälle. Tällöin hakijana on työryhmän vastuuhenkilö ja työryhmän jäsenet ilmoitetaan hakemuksessa. Apuraha voidaan myöntää henkilölle tai työryhmälle korkeintaan joka toinen vuosi.

Vuonna 2016 Grafia sai 108 kohdeapurahahakemusta ja haettu apurahasumma oli 436 343 euroa. Apurahoja jaettiin 37:lle kohteelle, yhteensä 99 900 euroa.

X Sulje