Graafisen suunnittelun ala ja ammatti

Grafian jäsenet ovat kuvallisten viestintäammattien harjoittajia: graafisia suunnittelijoita, markkinointiviestinnän ja sähköisenkuvaviestinnän suunnittelijoita, kuvittajia, lehtien ja kirjojen ulkoasusuunnittelijoita, alan opettajia, tutkijoita ja opiskelijoita. Graafinen suunnittelija toimii asiakkaan toimeksiannosta yhteistyössä muiden ammattilaisten kanssa. Työn lopputulos julkaistaan yleensä joukko- ja kohdeviestimissä.